A
{phở}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

biểu tượng cho văn hóa Việt Nam

Mark: ủa, bạn người Việt hả?

Tèo: Ò, đúng rồi.

Mark: bạn biết nấu phở không?

Tèo: WTH?

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 15, 2008)
2

Ý chỉ người phụ nữ khác ngoài vợ của bạn.

Khi bạn chán vợ mình và thích người phụ nữ khác người ta bảo bạn: "Chán cơm thèm phở"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 15, 2008)
3

có nghĩa nữa là ngầu, cool

Ối! Gấu thế, phở thế cơ à?! Thế nào, trình bày vài đường lả lướt xem sao..

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 12, 2008)
4

là..có vợ bé, vợ nhỏ

chán cơm thèm phở

đăng bởi béo đến từ nhà (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phở"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com