péo
{phan xi măng}
Nguồn gốc hình ảnh thán từ
Hậu quả vô hại
1

phan xi măng,phan xi păng, gần giống từ holigan, nói về các người hâm mộ bóng đá đất Cảng,cuồng nhiệt và hay đốt pháo sáng khói đen như bụi xi măng

fan fan fan

phan xi măng đúng là số một, phan xi păng quá

đăng bởi linhvumi đến từ Tu moi (March 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phan xi măng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com