đóng gạch
{phao}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

danh từ theo nghĩa đen là công cụ hổ trợ nổi trên mặt nước (Float)
nghĩa tiếng lóng là tài liệu thu nhỏ để dễ dàng copy trong lúc thi

ê ku,có phao ko? share đi

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com