khủng
{phao câu}
1

chỉ mông

Lại đây cho anh check cái phao câu, mềm như rau câu, để lâu thì phí, cho anh sờ tí có sao đâu ha

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (August 03, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phao câu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com