Lìn
{phao thi}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ chỉ các mẩu giấy photocopy thu nhỏ ghi nội dung các kiến thức đã học. Thí sinh dấu trong người mang vào phòng thi để quay cóp.

Mất phao rồi!

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phao thi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com