Về với tổ tiên
{phi vụ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Công chuyện làm ăn (thường không chính thống)

Trông tươi thế, vừa xong phi vụ gì hả?

đăng bởi nguyentv61 đến từ Hà Nội (August 08, 2013)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phi vụ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com