Chém gió
{phim cấp 3}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

fim con heo, fim XXX

mới sáng sớm mà coi fim cấp 3 ko rủ tao coi chung hả mậy!?!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phim cấp 3"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com