Quảng Ninh
{phim chăn nuôi}
Nguồn gốc hình ảnh đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

phim con heo (chăn nuôi heo) - phim sex đó...!

A: xim phim đê!!!!!

B: phim chăn nuôi đê!!!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phim chăn nuôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com