chai
{phim số em xui}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

phim Số Em Xui có nghĩa là phim SEX !
Còn gọi là phim chăn nuôi,phim heo , ...

Xem phim ở đó đâu phê bằng ở đây !!!

Có phim số em xui ko ? cho tao xem với nào !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phim số em xui"
số em xui ghê...
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com