bj
{phong bì}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Hối lộ, nhận hối lộ, dùng để đi đám ma, đám cưới, giỗ...

A.Đưa cho nó cái phong bì là câm miệng liền ấy mà.
B.Bao nhiêu
A.một củ là đủ

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phong bì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com