bj
{phu lít}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Từ này chỉ cảnh sát (police)

Mày tay pu lít ăn tiền như ranh

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "phu lít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com