hót
{potay.com}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

khi thấy những chuyện mình không hiểu nhất là trên internet, mình nói ... chòi chòi ... pótay.com

potay.com

Cái hình này nhìn vô là pótay.com luôn... đế hiểu

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 21, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "potay.com"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com