Lọa
{pro}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ dân chuyên nghiệp

còn có thể dùng cho người giỏi giang nhưng hách dịch

thằng pro đó hách lắm, trong công ty ai hỏi gì cũng đách trả lời

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pro"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com