photoshop
{pts}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Photoshop. Nói đến việc sử lý ảnh qua các công cụ chỉnh sửa ảnh như Photoshop

Ảnh này có pts không đấy?
Không pts một tẹo nào đâu
Pts rõ mà. Còn chối

đăng bởi Nguyễn Trung Thành đến từ Hà Nội (August 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "pts"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com