b
{quá bịnh}
1

chỉ sự lạ lùng, khác người. Dùng cho bạn bè thì không có nghĩa chửi rủa

- chú Tèo mình mỗi lần hút thuốc ngậm một lúc 5 điếu luôn... quá bịnh!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quá bịnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com