gà móng đỏ
{quá trời}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại phù mỏ
1

ý cảm thán cái gì đó rất nhiều
"động từ, tính từ + quá trời"

chảnh quá trời
xạo quá trời

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quá trời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com