hai ngón
{quách tỉnh}
1

TL chỉ người làm chủ được bản thân trong mọi hoàn cảnh

A:dm,hôm wa uống vs thằng K,2 thằng làm hết 2 chai Vodka to,tao ngất mẹ rồi mà nó quách Tỉnh thế
B:uh,ai chớ thằng đó em lạ j,uống chì lắm

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quách tỉnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com