lăng xê
{quân khu}
1

Nghĩa nhu đầu gấu chỉ những người ngoài vòng pháp luật

Bàn bè nó chỉ là mấy nhóm quân khu ở các xóng liều

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quân khu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com