chới với
{quân xanh}
1

TL chỉ đối tượng đóng vai trò phụ đạo trong công tác đấu thầu,gọi là nhà thầu quân xanh,nhà thầu quân xanh cũng tham gia đấu thầu,nhưng chỉ tham gia với mục đích làm nền cho nhà thầu quân đỏ,quân đỏ sẽ được sắp xếp để trúng thầu

A:ê,sắp tới đấu thầu gói xây lắp nhà làm việc hải quan,bên chú làm quân xanh cho anh nha
B:dạ,anh cứ bày binh bố trận đi,giá trị xây lắp bao nhiêu anh?
A:tầm 20 tỷ,chú vs 3 thằng nữa làm quân xanh,anh làm quân đỏ,ok

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quân xanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com