potay.com
{quăng cục lơ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ ngữ chỉ hành động không thèm trả lời,... hững hờ,... không thèm đáp của một người...

Tao bị con nhỏ kia quăng cục lơ,...!!!
Sao zạ pa...
Ai biết đâu,... chắc thấy tao nói chuyện zô ziên quá...

đăng bởi megaman2111 đến từ Gamevn (September 26, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quăng cục lơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com