xị
{quất}
1

1. đánh, đập
2. quan hệ tình dục

" má ơi- ba quất đích con đau wá àh"

" mày quất con bồ mài chưa?"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com