dưa hấu
{quắc}
1

Thứ nhất là chỉ người uống bia rượu xay xỉn đến mức tuy còn thức nhưng ko còn biết đất trời gì nữa.

Thứ hai là chỉ việc đánh bài black jack, khi điểm lớn hơn 21, từ 22 trở lên, là thua hoàn toàn.

_Thằng này uống vào lảm nhảm hoài, quắc đến nơi rồi.
_Mịa, bài lại quắc rồi.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quắc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com