A
{quắc cần câu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không còn biết trời trăng, mặt đất ở đâu cả, không còn làm chủ được bản thân mình

sao mày xỉn quắc cần câu vậy. sao tao đưa mày về tới nhà được.
taxi

tags nhậu ói
đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quắc cần câu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com