cùi bắp
{quay}
1

đem tài liệu vào phòng thi để lén xem mà làm bài

bên Tây nó quay thế này đây bà con

hôm nay thầy Toán canh, chắc phải quay thôi, bọn mày thấy sao?

ô kê con dê, chơi luôn

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 02, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com