hàng ngon
{qwerty}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

là kiểu bàn phím máy tính chuẩn thường được sử dụng.
qwerty là dãy ký tự đầu tiên của bàn phím

nghĩa khác là quay tay!

Chán cũng qwerty, vui cũng qwerty, mệt cũng qwerty.

đăng bởi nguyenxk đến từ Vịt Nơm (March 10, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "qwerty"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com