đi cày
{rú}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ miền trung: chỉ núi nhỏ

Trẻ con hay leo rú hái sim

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rú"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com