phiu chờ
{rơ moóc}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Vợ con

Ăn chơi đi hôm nay rơ moóc về bên ngoại rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rơ moóc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com