Lốp căng
{rớt bảng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chủ động chia tay

Con ghệ người Hàn mày đâu D?

Tao cho nó rớt bảng rồi.

Rớt bảng nào rồi, xuống bảng C là tao vớt.

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rớt bảng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com