đồ đập đá
{rửa}
Nguồn gốc hình ảnh văn phòng công sở
Hậu quả vô hại
1

đãi tiệc, nhậu nhẹt ăn mừng 1 sự kiện gì mới

VD: rửa nhà mới, rửa xe mới...

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com