nuốt củ gừng

Từ 'ra vẻ ta đây giang hồ' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'ra vẻ ta đây giang hồ':
1
kim quan

Kim quan có ý nghĩa là chửi người ở gần mình khi bản thân người đó sợ hãi hoặc bực mình điều chi đó.

Đang ngồi may gia công, nghe bọn đần hèn (bị câm) ở trước nhà nói chuyện, đóng mở cửa ra vô thì la hét to để bọn đần điên ấy sợ, để được tự do nói nhảm, chửi nhảm.
Kẹt... kẹt... Kim quan nghếch

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ra vẻ ta đây giang hồ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau