bình sữa
{rau}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ em gái con nhà lành, khi nói về việc quan hệ tình dục

Trông hình xinh lắm, nhưng mà này, rau hay hàng thế? Bác đi rồi cho em biết với, có share được không?

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rau"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com