kiếm chút cháo
{rau sạch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

con gái nhà lành, ý nói rằng bảo đảm khi quan hệ không có bệnh STD.

Lạ nhở, tao chơi toàn rau sạch, lại mặc áo mưa, luôn thủ đạn trong người, tự dưng hôm nay phát hiện toàn thây lở ghẻ thế này??

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rau sạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com