bơ đậu phộng
{ruồi}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả chửi rủa
1

chỉ tình trạng chưa đủ trình độ. Thường có ý miệt thị.

ruồi thế!!!

Khi chơi game online:

chéo ..chéo.. pằng.. You win

-..Ruồi thế mà cũng dám đấu với ông..

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ruồi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com