lol
{sành điệu}
1

Thời thượng, thời trang, mới mẻ, chịu chơi

Thế này mới sành điệu chứ

Nó lên thành phố mấy hôm trong sành điệu hẳn.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sành điệu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com