gà móng đỏ
{sát gái}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ hành động hoặc sự việc những anh tán gái giỏi

Hắn sát gái lắm, ối em chết

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sát gái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com