b
{sì gòn}
1

tên gọi khác của Sài Gòn cho phiên âm sai của 1 số người Nam Bộ

lên Sì Gòn chơi mày ơi!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sì gòn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com