Xấu còn đóng vai ác
{sưởi}
1

ôm nhau, làm ấm nhau lên, thường thường liên quan đến việc hôn nhau và quan hệ tình dục nhưng không cần thiết

hai bạn trẻ đang sưởi nhau ở bờ hồ

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sưởi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com