nắng cực
{sặc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nguồn gốc từ game Boom, khi nhân vật bị thua, bị sặc nước. ý chỉ bó tay, thua. lâu dần thành từ cảm thán giống như "ặc","trời" trong ngôn ngữ mạng

- tao đá nó rồi
- sặc. sao vậy?

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sặc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com