lụt
{sặc như con ặc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không biết đứa nào có ghi lộn không nhưng tui cũng giải nghĩa nghen. sặc sụa, không giữ được quán tính trong hành động: ho, uống nước...

mày sao cứ sặc như con ...ặc hoài vậy

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sặc như con ặc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com