xung
{số dách}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

number 1, số 1, xuất phát từ tiếng Quảng Đông của người Hoa sống tại Việt Nam.

chỉ những sự vật, hiện tượng tuyệt vời

ái dà, cái món ngầu pín của lị ngon số dách lá !!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 02, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "số dách"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com