Tự sướng
{sửu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ này dùng nhiều ở miền Bắc hơn là miền Nam, có nghĩa là trâu bò = sự dai lì, dai sức

hoặc chỉ sự ngu dốt, phàm phu tục tử

thường không nên dùng với sự kính trọng

anh ơi, anh đèo em đi chơi cả ngày thế này, anh sửu thế giờ em mới biết.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sửu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com