Hồ Cẩm Đào
{sực}
1

Chỉ sự ăn một cách vội vàng, nhiều và tham

Sực cho lắm vào rồi béo quay ra

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sực"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com