heo chết
{s2}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

s2 là trái tim. Chữ s và 2 bỏ phần ngoặc phía dưới.

Em s2 anh
Em là gì trong s2 anh

đăng bởi yin_love_yang đến từ Trảng Boom (April 05, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "s2"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com