đụng hàng
{sang sông}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

việc kết hôn của người con gái. Từ này dùng cho con trai là hơi bị mắt cười nha

tôi đưa em sang sông, chiều mưa mưa rơi âm thầm

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sang sông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com