hai ngón
{sao}
1

Chỉ những người nổi tiếng

Thằng A thành sao rồi kiêu, gọi mãi không thèm trả lời

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com