trung tiện
{sao chổi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

đen đủi , xui xẻo , ám quẻ

Từ khi thằng này đứng cạnh , tao éo thắng được ván nào , sao chổi vkl !

đăng bởi Baby Lolo đến từ hà nội (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sao chổi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com