dế
{se chỉ luồn kim}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

làm tình

Ngày làm việc, lương tháng đưa đủ, tối tối về se chỉ luồn kim đều.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "se chỉ luồn kim"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com