Lìn
{sextoy}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

từ tiếng Anh, không phải tiếng lóng tiếng việt.
Đồ vật gây kích dục

dương vật giả, hình nôm giả, máy gây rung

tags sex toy sextoy
đăng bởi Vincenzo04 đến từ Sai Gon (May 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sextoy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com