uống sâm
{shellsort}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

= thủ dâm của dân Công Nghệ Thông Tin, vì nghe gần giống với "self - xọt"

ghệ đi vắng
cảm thấy buồn
nhớ người yêu
phòng trống vắng

giờ đã khuya
ngủ không được
kiếm chị 5
ta sellshort

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 22, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "shellsort"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com