ếch pha cóc
{short fashion}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

short = lùn
fashion = mốt
short fashion = mốt lùn
mốt lùn = mút lồn

Ví dụ là ví dụ ntn,
mới lần đầu vô nên hok biết,
xin addmin chỉ giáo

đăng bởi Do Xuan Anh đến từ Gia Lai (December 19, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
@XA: Cái ĐM mày ngu thế? Cái đồ short fashion
Đó, ví dụ đó, Ẹc min đéo đâu mà mày kêu nó chỉ giáo?
đăng bởi boyforgirl
Hình Minh Họa Cho Từ "short fashion"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com